Statische en dynamische proefbelastingen

Tot het dienstenpakket van Hektec behoort ook het beproeven van heipalen op druk- of trekbelastingen. Dit gebeurt bij ons volgens de normen NEN 6745-1 en NEN 6745-2. Ook voeren wij controlelangeduur- en bezwijkproeven uit, volgens de richtlijnen CUR 166.