Stabiliteitsberekening

Wanneer de werkzaamheden aan een constructie niet meer vanaf het land uitgevoerd kunnen worden en er wordt gekozen om de werkzaamheden vanaf het water te vervolgen, zal hiervoor een ponton gebruikt kunnen worden. Om tijdens de werkzaamheden de stabiliteit van het ponton te kunnen garanderen zijn hier eisen aangesteld conform de NVAF-richtlijnen. Hektec is in staat een controle van de algehele stabiliteit van het ponton uit te voeren. Voor de uitvoering van de werkzaamheden als: het aanbrengen van een damwand, het heien van funderingspalen of het hijsen van een element kan aan de hand van deze richtlijnen de algehele stabiliteit van het ponton gecontroleerd worden. Hierbij wordt een controle uitgevoerd op basis van de optredende trimhoek en de hoeveelheid vrijboord.