Trillingsmetingen

Tijdens heiwerkzaamheden of andere bouwactiviteiten worden trillingen in de grond veroorzaakt. Deze trillingen kunnen schade veroorzaken aan gebouwen, hinder voor personen of storingen bij apparatuur. Hektec kan voor u trillingsmetingen uitvoeren om deze trillingen te monitoren. Dit gebeurt bij ons conform de meet- en beoordelingsrichtlijnen opgesteld door de Stichting Bouw Research (SBR A, SBR B en SBR C uit 2002).

Hektec gecertificeerd volgens KOMO procescertificaat BRL 5023 'het proces van het meten van trillingen'. De meerwaarde van het certificaat voor de opdrachtgever van trillingsmetingen is dat de opdrachtgever meer zekerheid heeft over de betrouwbaarheid van de uitgevoerde trillingsmetingen en de bruikbaarheid van de meetresultaten.

De trillingsmeters worden voor aanvang van de werkzaamheden ge├»nstaleerd. De trillingsmeters kunnen continu worden beheert of er kan een uitgebreide instructie gegeven worden zodat deze door u zelf beheert worden. De meetsystemen kunnen worden ingesteld met een grenswaarde (alarm) zodat op het moment van overschrijden direct maatregelen genomen kunnen worden.

De resultaten worden grafisch verwerkt in een rapportage. Download voorbeeld rechts.

 

 

 

Grafische rapportage trillingsmetingen