Monitoring

Arno van Schaik, MNO Vervat Beton

"'Je hebt direct contact met de juiste persoon, en krijgt vaak gelijk antwoord.’"
lees meer>

Arno van Schaik, MNO Vervat Beton

"‘Wij werken regelmatig samen met Hektec in combinatie met haar zusterbedrijf, aannemingsbedrijf Gebr. van ’t Hek. Hektec is bekend met de praktische uitvoering, wat zorgt voor soepele communicatie en de resultaten bevordert. Daarnaast kunnen we met Hektec altijd snel schakelen. Je hebt direct contact met de juiste persoon, en krijgt vaak gelijk antwoord.’"

Op het gebied van monitoring verricht Hektec o.a. trillingsmetingen en geluidsmetingen. Ook houden wij tijdens het bouwproces in de gaten of de bouwkuip en/of omliggende gebouwen geen schade oplopen of verzakken.

Door monitoring wordt voorkomen dat het bouwproces onnodig stil komt te liggen. Zo geven de SBR-Richtlijnen grenswaarden voor trillingen waaronder schade met grote waarschijnlijkheid niet zal optreden. Pas bij  aanzienlijke overschrijding is schade uit technisch perspectief waarschijnlijk.

 

Door het nauwkeurig monitoren wordt een gevoelswaarde omgezet in onderbouwde gegevens die het mogelijk maken adequaat te reageren.