Deformatiemetingen

Hei- of andere bouwactiviteiten kunnen verzakkingen veroorzaken en daarmee schade aanbrengen aan omliggende gebouwen. Hektec heeft de expertise in huis om tijdens de werkzaamheden deze verzakkingen te monitoren, zodat tijdig maatregelen kunnen worden getroffen. Dit kan van periodieke metingen tot continue metingen.