Funderingen

De keuze om op staal of palen te funderen is een belangrijke stap in het ontwerpproces. De keuze is afhankelijk van de draagkracht van de ondergrond en het gewicht van het bouwwerk. Hektec biedt u een concreet funderingsadvies, waarbij wij in de berekening met alle aspecten rekening houden. Dus niet alleen het draagvermogen, maar ook de uitvoerbaarheid in relatie tot de omgeving.