Scheurmeting

Door zetting van de fundering of overbelasting van vloeren boven muuronderbrekingen (bijv. kozijnen), kunnen scheuren ontstaan in constructieve onderdelen van een gebouw. Deze scheuren kunnen verder vergroot worden door verlaging van de grondwaterstand, bouwactiviteiten of funderingsgebreken.

Om dit te kunnen monitoren kan Hektec tijdens de werkzaamheden scheurmeters plaatsen. Hierdoor krijgt u inzicht in het gedrag van bestaande scheuren.