Beproeven betonkernen

Bij in de grond gevormde palen is de paalkop een kritiek punt. Niet alleen is hier de kans het grootst dat het beton onvoldoende sterkte ontwikkeld, maar ook rust op dit punt de meeste druk van bovenliggende constructies. Het is dus van groot belang dat hier de beton van voldoende kwaliteit is.

Om dit te testen kan Hektec voor u steekproefsgewijs de betonkernen beproeven. Hierbij wordt er in het hart van de palen een kern van 30 cm lengte uitgeboord. Deze wordt vervolgens in een laboratorium getest op sterkte.