Geluidsmetingen

Hei- of andere bouwactiviteiten zoals het in-/uittrillen van damwanden gaan vaak gepaard met een grote geluidsbelasting. Hektec kan in dergelijke situaties geluidsmetingen uitvoeren. Deze metingen voeren wij uit met een geluidsmeter met een nauwkeurigheid conform EN 61672 klasse 2.