Akoestisch doormeten palen

Tijdens of na het installeren van palen voor de fundering kan het gebeuren dat deze niet goed gevormd worden of beschadigd raken in de overwegend slappe bodem van Nederland. Ook kleibodems kunnen door zwel in de bodem schade aan de heipalen veroorzaken. Om de integriteit van de paalschacht te controleren kan Hektec de palen na verschillende bouwfases doormeten om te controleren of deze correct gemaakt zijn en of de palen geen schade door andere werkzaamheden hebben opgelopen.