Hulpconstructies

Tijdens bouwactiviteiten kan het zijn dat er op de bouwlocatie te weinig ruimte is om de werkzaamheden uit te voeren. Hektec kan u helpen dit probleem op te lossen door tijdelijke hulpconstructies te ontwerpen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld werkplatforms, tijdelijke bruggen of opstelplaatsen voor kranen.

 

 

Download boek lasdetails