Bouwkuipen

Indien een bouwput zich in de buurt bevindt van bijvoorbeeld bebouwing, viaducten of kanalen, wordt er een damwandconstructie gebruikt. Het hoogteverschil tussen de bouwput en de omliggende grond wordt dan in stand gehouden door verticaal in de grond geplaatste elementen.

Hektec kan u hierbij ondersteunen door het ontwerpen van de bouwput. Zo voeren wij berekeningen uit voor de damwand. Ook voeren wij stempelframe- en verankeringsberekeningen uit, onderdelen waarmee de damwanden worden verstevigd en verankerd. Daarnaast kan Hektec een advies over de bemaling geven.