Bergbezinkbassin Koningin Wilhelminalaan, Utrecht

Bergbezinkbassin Koningin Wilhelminalaan, Utrecht

Opdrachtgever: Gebr. de Leeuw BV
Projectnaam: Bergbezinkbassin Koningin Wilhelminalaan, Utrecht
Plaats: Utrecht
Jaar uitvoering: 2011

Na het opstellen van een monitoringsplan en het uitvoeren van nulmetingen met betrekking tot trillingen, geluid en deformaties. Wordt gedurende de uitvoering van dit project de omgevingsbeinvloeding middels trillingsmetingen (SBR richtlijnen), geluidsmetingen en deformatiemetingen gemonitord. De trillingsmetingen zijn deels bemand, deels onbemand uitgevoerd.