Stadsbrug Nijmegen

Stadsbrug Nijmegen

Opdrachtgever: Bouwcombinatie Stadsbrug Nijmegen
Projectnaam: Stadsbrug Nijmegen
Plaats: Nijmegen
Jaar uitvoering: 2011

Het project als geheel omvat de realisatie van een tweede oeververbinding van Nijmegen West met de Waalsprong. Om deze nieuwe brug te realiseren is er tevens een volledige voorbouwlocatie gerealiseerd in de uiterwaarden van de Waal.

In opdracht van Bouwcombinatie Stadsbrug Nijmegen heeft Hektec BV de volgende werkzaamheden uitgevoerd;

Voorbouwlocatie:

  • werktekening damwanden
  • berekening verankeringsconstructies
  • tekeningen verankeringsconstructies

Stadsbrug:

  • uitvoeringsontwerp stempelframes voor de waterpijlers
  • uitvoeringsontwerp stempelframes landhoofden
  • trekstangconstructies landhoofden

Tevens heeft Hektec BV door een wijziging in de bouwfasering damwandberekeningen uitgevoerd.