Leidingtracé Beverwijk – Wijngaarden

Opdrachtgever: Gasunie
Projectnaam: Leidingtracé Beverwijk – Wijngaarden
Plaats: Beverwijk
Jaar uitvoering: 2013

In opdracht van de Gasunie wordt een gastransportleiding aangelegd tussen Beverwijk in Noord-Holland en Wijngaarden in Zuid-Holland. Het tracé bestaat uit een leiding van zo’n 90 kilometer lang. De leiding wordt gelegd omdat de vraag naar transportcapaciteit voor aardgas nog steeds stijgt terwijl de productie in Noordwest-Europa daalt. A. Hak Leidingbouw heeft de bouw van zo'n 60 km van het leidingtracé in opdracht.

Over het volledige tracé worden sloten, wegen en dijken gekruist om er voor te zorgen dat de leiding kan worden aangelegd worden er boringen uitgevoerd en worden er zinkers toegepast. Voor het toepassen van een boring of een zinker zijn damwandkuipen benodigd. Gebr. van ’t Hek brengt in opdracht van A. Hak Leidingbouw de damwandkuipen aan. Door A. Hak Leidingbouw zijn de afmetingen van de kuipen bepaald. Hektec beschouwd in opdracht van Gebr. van ’t Hek de benodigde damwandconstructies.  

Voor het uitvoeren van de boringen worden er damwandkuipen toegepast, waar vanuit de kuip de boring wordt gestart of deze wordt ontvangen. De zinkers worden zowel nat als droog uitgevoerd. Bij een natte zinker wordt een gesloten kuip toegepast waarbij geen stempeling kan worden toegepast. De droge zinkers zijn over het algemeen gestempelde damwandkuipen waarbij rekening dient te worden gehouden met bepaalde minimale afstanden tussen de stempelbuizen in verband met de invoer van de leiding.

In totaal dienen er door Hektec meer dan 80 locaties beschouwd te worden waarbij het streven is om zoveel mogelijk dezelfde constructies toe te passen. Hierbij wordt gekeken naar het type damwand en de lengte van de plank. Voor de gestempelde damwandconstructies wordt er naar gestreefd om zoveel mogelijk dezelfde profielen te hanteren.