Ruimte voor de Waal

Ruimte voor de Waal

Opdrachtgever: i-Lent combinatie
Projectnaam: Ruimte voor de Waal
Plaats: Nijmegen
Jaar uitvoering: 2011

In het kader van klimaatverandering, waardoor rivieren steeds meer water te verwerken krijgen en overstroming te voorkomen, heeft het Rijk besloten om op verschillende plaatsen de rivieren meer ruimte te geven. De Waal maakt bij Nijmegen een scherpe bocht en vernauwt zich hier bovendien in de vorm van een flessenhals. Er is zodoende besloten om de dijk bij Nijmegen-Lent 350 meter landinwaarts te verleggen. Zodoende komt er ruimte om een nevengeul voor de Waal aan te leggen. Deze nevengeul biedt bij hoogwater extra capaciteit voor de waterafvoer, zodat minder opstuwing optreedt.

Door de omlegging van de dijk, moeten de huidige bruggen Parmasingelbrug, Waalbrug en Promenadebrug verlengd worden. Hierdoor dienen er bouwkuipen gerealiseerd te worden voor de nieuw te bouwen landhoofden en tussensteunpunten.

Hektec heeft de opdracht gekregen om op basis van de reeds aanwezige berekeningen van verschillende bouwkuipen de detailengineering van de stempelframes uit te voeren en de werktekeningen (damwand en stempelframes) te verzorgen.