Sontbrug

Sontbrug

Opdrachtgever: BAM Civiel Noordoost
Projectnaam: Sontbrug
Plaats: Groningen
Jaar uitvoering: 2014

De Sontbrug moet het westelijke deel van Groningen (Westpoort-Hoogkerk) via het centrale Stationsgebied-Sontplein met het oostelijke deel van de stad (Drieband-Meerstad) verbinden.

Hiermee zal de Sontbrug het Winschoterdiep overbruggen.

Het project betreft een D&C werk, waarbij door de opdrachtgever een vormgevingsdocument en een vraagspecificatie is aangereikt incl. een aantal informatieve documenten.

Op basis hiervan en in opdracht van Gebr. van ’t Hek heeft Hektec de verschillende onderdelen behorend bij dit project ontworpen, berekend, gerapporteerd en getekend.

Voor een overzicht zie afbeelding 'overzicht onderdelen Hektec' onderaan deze pagina

Objecten;

Definitief remmingswerk

Voor dit project heeft Hektec het volledige definitieve remmingswerk (scheepvaartklasse Va) gedimensioneerd en getekend, waarbij is voldaan aan de gestelde eisen vanuit de opdrachtgever.

Het geleidewerk (zie afbeelding 'doorsnede definitief remmingswerk' onderaan de pagina) bestaat uit een vaarwegzijde met scheepvaartklasse CEMT Va welke onder de brug door gaat en een symmetriezijde. Het remmingswerk moet aan de kopse zijde een loodrechte aanvaarbelasting op kunnen nemen, waarbij dit deel wel binnen de vormgeving van het volledige geleidewerk moet vallen. Hektec heeft in het ontwerp ervoor gekozen om het geleidewerk door te laten lopen en de 3 palen aan de kopse zijde met elkaar te verbinden welke constructief los staat van het volledige geleidewerk. Hierdoor zal bij een loodrechte aanvaring de botspunt (zie afbeelding 'botspunt' onderaan de pagina) nauwelijks schade aanrichten aan het geleidewerk. In onderstaande tekening is in stippellijnen weergeven hoe de botspunt vrij kan vervormen t.o.v. het geleidewerk. Bij de koppeling tussen botspunt en geleidewerk zijn afbreekbouten toegepast. Op deze manier kan het geleidewerk wel in één lijn aangebracht worden conform eisspecificatie.

Definitief opstelplaat

Iets meer naar het oosten van de Sontbrug heeft Hektec een opstelplaats gedimensioneerd bestaande uit een kadeconstructie en een aanmeerconstructie (scheepvaartklasse Va).

De kadeconstructie is gedimensioneerd in een vrijstaande stalen damwand inclusief een deksloof en 6 vrijstaande stalen buispalen in het water met op drie niveaus aanmeerbolders.

Definitieve beschoeiing

Langs de Bornholmstraat en het perceel van Jongeneel heeft Hektec een definitieve beschoeiing gedimensioneerd in een vrijstaande stalen damwand met in het zicht uitgevoerd met een schanskorf (deze is door derden uitgewerkt en aangebracht).

Tijdelijke bouwkuipen

Voor het maken van de pijlers van de brug in het water heeft Hektec

vier bouwkuipen inclusief stempeling ontworpen met de afmetingen van

ca. 25 m¹ x 6 m¹. 

De eerste pijlers vanaf het water zijn in één grote bouwkuip uitgevoerd, waarbij de damwand is ontworpen als een vrijstaande bouwkuip.

Voor de brugpijlers zijn 2 bouwkuipen incl. stempelframe ontworpen waarbij voor de damwand en stempelframe rekening is gehouden met een aanvaarbelasting vanuit het geleidewerk. Omdat het definitieve geleidewerk een minimale doorvaartbreedte van 18,0 m¹ moet garanderen en is geplaatst voor de verder bouwwerkzaamheden heeft dit tot een raakvlak geleidt met de tijdelijke bouwkuipen. Om ervoor te zorgen dat het definitieve geleidewerk alsnog geplaatst kon worden, om op deze manier ook dienst te kunnen doen tijdens de bouwwerkzaamheden, is hier rekening mee gehouden in het tijdelijke damwand- en stempelframe ontwerp.

Tijdelijk hulpplatform

Om tijdens de bouw met groot materieel nabij de brugpijlers te kunnen komen heeft Hektec een platform (in het water) ontworpen van ca. 50 m¹ lang en 6 m¹ tot 8 m¹ breed. Dit platform (zie afbeelding 'zijaanzicht hulpplatform' onderaan de pagina) is geschikt voor maximaal een 90 tons rupskraan.