Loskade SDH-plas

Loskade SDH-plas

Opdrachtgever: MNO Vervat Wegen BV
Projectnaam: Loskade SDH-plas
Plaats: Nijmegen
Jaar uitvoering: 2014

Door MNO Vervat Wegen BV zijn Gebr. van ’t Hek en Hektec gezamenlijk gevraagd om mee te denken met een ontwerp van een tijdelijke kadeconstructie inclusief de aan en afmeerpalen en een wachtplaats. Wij zijn hiervoor rechtstreeks benaderd omdat Hektec in dezelfde plas een laad- en lossteiger heeft ontworpen welke in 2011 / 2012 is gerealiseerd (en nog steeds in gebruik is).

De kadeconstructie moest een aanlegniveau hebben van NAP + 9,50 m¹, waarbij het bodempeil zich op NAP + 2,30 m¹. De kade bestaat uit een U-vormige damwandconstructie (20 m¹ - 80 m¹ - 20 m¹) welke deels in het open water en deels in het talud van de dijk is geplaatst.

De damwandconstructie is volledig door Hektec ontworpen inclusief trekstangconstructie en ankerscherm en de daarbij behorende detaillering.

Voor de kade zijn door Hektec 4 aanmeerpalen inclusief bolders gedimensioneerd op basis van scheepvaartklasse Va.

In het midden van de plas is een wachtplaatsvoorziening ontworpen door Hektec bestaande uit 5 stalen buispalen inclusief bolders.