Windfarm

Windfarm

Opdrachtgever: Dura Vermeer Infrastructuur BV
Projectnaam: Windfarm
Plaats: Lelystad
Jaar uitvoering: 2014

Voor het project “Lelystad - Windfarm PSP001 en PSP002 Edelhertweg 1”, is reeds een kraanplatform ontworpen uitgaande van een 1,0 dikke laag puinverharding met geogrids. In de praktijk is gebleken dat de puinverharding incl. geogrids onvoldoende stabiel is voor een torenkraan Demag CC2800. Om de kraan opnieuw te funderen is op vrijdagmiddag 29-08-2014 Gebr. van ’t Hek benaderd om mee te denken aan een op palen gefundeerde opstelplaats. Hektec is dezelfde middag benaderd om deze kraan opstelplaats verder te engineeren (in het weekend), zodat maandag het ontwerp ingediend kon worden.

Dit ontwerp is naderhand nog iets aangepast i.v.m. een mogelijk conflict tussen de bestaande (schoor)palen van de windmolen en het palenplan van de kraan opstelplaats. Het palenplan van de kraan opstelplaats is hierdoor iets aangepast, waarbij de eerste palenrij iets verder van de windmolen is geplaatst en het paalpuntniveau van deze eerste palenrij 2,0 m¹ hoger is aangehouden.

Gebr. van ’t Hek heeft de kraan opstelplaats in het weekend van 6 en 7 september afgerond, waarna Hektec op woensdag 10 september het definitieve rapport heeft afgerond (i.v.m. een paar laatste doorgevoerde wijzigingen in de praktijk) welke in overleg met Hektec zijn doorgevoerd.

Al met al een zeer geslaagd project, waarbij in zeer korte tijd een zeer degelijke en robuuste constructie is ontworpen, uitgevoerd, afgeleverd en in gebruik is genomen. Want nadat zondag  7 september de lassers de laatste hand hebben gelegd aan de constructie, stond op maandag 8 september de DEMAG CC2800 al op de opstelplaats, zodat de windmolen verder afgebouwd kon worden.