Pontsteiger

Pontsteiger

Opdrachtgever: Bouwcombinatie Pontsteiger VOF
Projectnaam: Pontsteiger
Plaats: Amsterdam
Jaar uitvoering: 2015

Het project “Amsterdam – Ponsteiger”, bevindt zich aan de kop van het IJ in de Houthaven en kop van de lange pier. Hier wordt een nieuw appartementencomplex gerealiseerd welke wordt voorzien van een 1-laagse en lokaal 2-laagse parkeer kelder. Om dit project te kunnen realiseren dient er een bouwkuip in de houthavens (in het open water) gerealiseerd te worden. Waarbij eerst de aanwezige sliblagen worden verwijderd, waarna men de bouwkuip aanvult met zand tot ca. NAP – 3,00 m¹ terwijl het waterpeil van de Houthaven zich bevindt op NAP – 0,40 m¹.

Naderhand zal er lokaal dieper ontgraven moeten worden t.b.v. de poeren, liftput en 2-laagse kelder en er zal lokaal langs de damwanden binnen de bouwkuip een verhoogde bouwweg aangelegd worden.

De bouwkuip kan in grote lijnen voor het damwandontwerp opgesplitst worden in een deel tijdelijk damwand en een deel definitief. Het definitieve deel maakt in een later stadium onderdeel uit van de aanvaarbescherming waarbij er aan de damwand een stalen gording en om de 8,40 m¹ een stalenbuispaal wordt gelast. Waarbij de gording en b.k. damwand zich onder water niveau bevinden en de stalenbuispaal in de eindfase boven het water uitsteekt en zal fungeren als aanvaarbescherming.

Voor de bouwkuip was reeds een advies opgesteld, waarbij voor het tijdelijke deel een AZ18-700 2-step S320 GP en voor het definitieve deel een AZ20-700 2-step S460 GP was berekend. Hektec heeft van Gebr. van ’t Hek en de bouwcombinatie de opdracht gekregen om te controleren of het ontwerp geoptimaliseerd kon worden, waarbij tevens nog een paar extra doorsneden moesten worden gecontroleerd i.v.m. de gewenste uitvoeringfasering van de opdrachtgever.

Op basis van de gegevens en de wensen van de opdrachtgever heeft Hektec het ontwerp kunnen optimaliseren naar een tijdelijke AZ18-700 1-step S240 GP en een definitieve AZ19-700 2-step S430 GP.

De bouwkuip bestaat ook uit een aansluitend deel, waar straks de ondergrondse inrit vanuit de parkeerkelder uitkomt, zal bestaan uit een tijdelijke AZ18-700 inclusief een stempelframe op NAP – 2,5 0 m¹. Het stempelframe wordt ook door Hektec ontworpen. Momenteel zijn de damwanden geplaatst en kan het baggerwerk van start. Verwacht wordt dat het project in 2017 opgeleverd wordt.

Foto 1; Hier zie je dat de laatste damwanden ingetrild worden en dat er al gestart is met de baggerwerkzaamheden.

Foto 2; De laatste damwanden worden ingetrild om de bouwkuip sluitend te krijgen. Tevens zie je rechts op de foto nog een deel van de gesloopte steiger, waar voorheen de pont aanlegde.

Zie ook onderstaande websites;

http://www.bouwinvest-nieuwbouw.nl/noord-west/pontsteiger