Spaarndammertunnel

Spaarndammertunnel

Opdrachtgever: Max Bögl
Projectnaam: Spaarndammertunnel
Plaats: Amsterdam
Jaar uitvoering: 2015

De spaardammertunnel wordt aangebracht ter vervanging van een deel van de Tasmanstraat (S102) ter hoogte van de Houthavens. De tunnel heeft een lengte van ca. 800 m¹. In de huidige situatie is deze route een belangrijke verkeersader tussen het centrum en de westelijke ontsluitingen van de stad. Omdat deze drukke verbinding een barrière vormt tussen de Spaardammerbuurt en het nieuw te ontwikkelen plangebied "Houthavens", wordt de Spaarndammertunnel aangelegd. Op het dak van de tunnel wordt een park aangelegd als groene verbinding tussen beide buurten.

 De Spaardammertunnel is opgebouwd uit verschillende delen, namelijk de open toeritten, het gesloten deel en de waterkelder met dienstgebouw. De tunnel bestaat uit 32 moten met een gemiddelde lengte van 25 m¹. Moten met nummers 4 t/m 30 dienen gestempeld te worden. Ten behoeve van de bouw van de tunnel is per deel van de tunnel verschillende stempelframe niveaus gekozen. Tevens dienen er bij moot 6 t/m 27 op 2 niveaus een stempelframe aangebracht te worden.

Hektec is gevraagd om deze stempelframes te dimensioneren. De totale lengte van de te ontwerpen stempelframes bedraagt ca. 1300 m¹ (niveau 1, ca. 700 m¹ en niveau 2, ca. 600 m¹). Per fase en stempelniveau is door Hektec een berekening en tekening gemaakt.

Hektec heeft naast het berekenen van de stempelframes ook de fundatie van de torenkraan nabij de waterkelder ontworpen.