Nigeria - Kademuur Stockgap Tank Farm Rumolumeni

Nigeria - Kademuur Stockgap Tank Farm Rumolumeni

Opdrachtgever: Shorelink Oil
Projectnaam: Nigeria - Kademuur Stockgap Tank Farm Rumolumeni
Plaats: Nigeria Rumolumeni
Jaar uitvoering: 2015

Ruim een jaar geleden is Vanthek Internationaal benaderd voor het realiseren van een nieuwe kademuur in Nigeria. De opdrachtgever is Shorelink Oil, een oliemaatschappij uit Nigeria. De kademuur bevindt zich aan een rivier welke landinwaarts loopt vanaf Port Harcourt, aan de rivier dienen olieschepen te kunnen aanmeren voor het verschepen van olie.

Hektec is als partner van Vanthek Internationaal benaderd voor het ontwerp van de kademuur. Op basis van de wensen van de klant is Hektec gestart met een oriënterend ontwerp om te kijken of dit in de lijn der verwachting van de klant lag. Als snel blijkt dat een kademuur bestaande uit alleen een verankerde damwand niet afdoende was. Door de aanwezigheid van zeer slappe bovenlagen met een dikte van ruim 10 m¹ is er voor gekozen om een combiwand toe te passen. De combiwand is opgebouwd uit hoofdelementen in de vorm van stalen buispalen welke onderling worden verbonden met een dubbele damwandplank (Z-profiel).

De kademuur dient te worden ontworpen op schepen met een waterverplaatsing van 10.000 tot 56.000 DWT. De lengte van de schepen varieert van 100 tot 200 m¹ ten behoeve van het aanmeren van de schepen is een waterdiepte gewenst van 9,00 m¹. In verband met de gewenste waterdiepte dient de combiwand te worden verankerd. De verankering zal worden uitgevoerd doormiddel van ankerstangen te verbinden met een ankerscherm. Tevens is er een grondverbetering benodigd van ca. 3,00 m¹ diep. De bestaande grondlaag zal met behulp van een baggerraar worden verwijderd en worden vervangen door betere grond.

Voor de volledige functionaliteit van de kade zal deze worden uitgerust met bolders fenders en enkele drenkelingenladders. Inmiddels is het materiaal en materieel door de opdrachtgever ingekocht en worden de voorbereiding door Vanthek Internationaal getroffen voor de start van de installatie van de combiwand. Ten behoeve van het installeren van de combiwand heeft Hektec een heiframe ontworpen, zodat de buizen met de juiste tussenafstand geïnstalleerd kunnen worden.