nl-NL
nl-NL

Om van te voren te kunnen bepalen of een funderingspaal naar het juiste niveau wordt geheid, kan men ervoor kiezen om een heianalyse te laten uitvoeren. 

Hierbij wordt op basis van het toe te passen heiblok met behulp van een programma gekeken wat de te verwachte kalenderwaarde is. Deze wordt bepaald aan de hand van de  grondweerstand tijdens het heien op basis van de sondering.

heianalyse

Heianalyse

Bij het heien van prefab betonpalen wordt een heianalyse gebruikt om te controleren of de paal naar het juiste niveau zal worden geheid en of tijdens het heien de spanningen niet te groot worden. Hiermee kan men controleren of de prefab betonpaal niet zal beschadigen tijdens het heien. Dit geldt ook voor het heien van stalen buispalen, hierbij gaat het erom dat de spanning niet zo groot wordt dat het staal gaat vervormen.

Hektec kan voor u een volledige heianalyse uitvoeren voor verschillende type geheide paalsystemen waarbij een advies wordt opgesteld. In dit advies geven we aan of de heiwerkzaamheden met het aangegeven blok kunnen worden uitgevoerd en wat de verwachte spanningen zullen zijn tijdens het heien. Op basis van de analyse zal een onderbouwing worden gegeven van de verwachte heiwerkzaamheden.

Bel of mail direct voor een offerte

0299 - 420808 aanvragen