nl-NL
nl-NL

Bij bouw- of sloopwerkzaamheden kan het gebeuren dat omliggende gebouwen schade oplopen.

Om discussies over verantwoordelijkheid te voorkomen, kan Hektec voor u voorafgaand aan de werkzaamheden een bouwkundige opname doen. Hierbij leggen wij de staat van omliggende constructies vast door middel van een omschrijving en foto’s.

De bouwkundige opname wordt uitgevoerd conform de NIVRE Richtlijn.
Bouwkundige opnames. In deze richtlijn is vastgelegd op welke wijze een opname uitgevoerd dient te worden. Welke begrippen voor welke gebreken worden gebuikt.

Het opnamerapport bevat een opsomming van bestaande bouwkundige en/of andere relevante gebreken /onvolkomenheden, die in een object met het blote oog waarneembaar zijn. De gebreken worden duidelijk omschreven en zoveel mogelijk door middel van beeldmateriaal vastgelegd. Indien in een te inspecteren onderdeel/ruimte geen bouwkundige of andere relevante gebreken worden waargenomen, wordt volstaan met de vermelding: geen opmerkingen.

Bel of mail direct voor een offerte

0299 - 420808 aanvragen