nl-NL
nl-NL

Hei- of andere bouwactiviteiten kunnen verzakkingen veroorzaken en daarmee schade aanbrengen aan omliggende gebouwen.

Hektec heeft de expertise in huis om tijdens de werkzaamheden deze verzakkingen te monitoren, zodat tijdig maatregelen kunnen worden getroffen. Dit kan van periodieke metingen tot continue metingen.

Met een nauwkeurigheidswaterpassing wordt de hoogte van de meetbouten ten opzichte van NAP ingemeten. De hoogtemetingen worden zodanig aan meerdere stabiele referentiepunten in de omgeving gerelateerd, dat de vereiste meetnauwkeurigheid van +/- 0,5 mm wordt gewaarborgd.

Doelstelling van de deformatiemetingen is om tijdens zettingsgevoelige werkzaamheden (aanbrengen damwanden en ontgraven etc.) over meetdata te kunnen beschikken en op deze wijze iets te kunnen zeggen over de mogelijke vervorming van de belendingen of het kunstwerk. Ook is het mogelijk te bepalen of een constructie zelf aan zetting onderhevig is als gevolg van een ontoereikende fundering of onder invloed van de bodemgesteldheid.

De deformatiemetingen worden uitgevoerd als nauwkeurige deformatiemeting in de Z-richting (zettingen). Of in voorkomende gevallen in X, Y en Z richting. Gedurende het bouwproces worden herhalingsmetingen uitgevoerd om tijdig te kunnen anticiperen bij het registreren van zettingen.

Bel of mail direct voor een offerte

0299 - 420808 aanvragen