Kwintijn

Kwintijn

Opdrachtgever: Van Wijnen
Projectnaam: Kwintijn
Plaats: Amsterdam
Jaar uitvoering: 2013

Het project als geheel omvat de realisatie van een 2-laagse ondergrondse parkeergarage in het centrum van Amsterdam aan de Bilderdijkkade.

Op deze locatie zou in eerste instantie in 2007 een nieuw stadsdeelkantoor gerealiseerd worden, waarvoor dan ook de damwanden al geplaatst zijn. Deze damwanden zijn destijds door Hektec gedimensioneerd en door Gebr. van ’t Hek geplaatst.

Omdat het ontwerp van Kwintijn afwijkt van het ontwerp van het nieuw Stadskantoor (qua ontgravingsniveau en afmetingen) heeft Hektec in opdracht van Van Wijnen de reeds aangebrachte damwanden gecontroleerd op basis van de nieuwe uitgangspunten, waarbij Hektec tevens moet aangeven welke voorzieningen/wijzigingen/aanpassingen getroffen moeten worden, om ervoor te zorgen dat de reeds geplaatste damwanden ook voor het project Kwintijn toegepast kunnen worden.

Na veel besprekingen en controle berekeningen heeft dit er toe geleidt dat aan alle 4 de zijden van de bouwkuip de bestaande damwanden toegepast kunnen worden voor de realisatie van de bouwkuip t.b.v. het project Kwintijn. Waarbij langs één zijde het hele scherm ca. 2 m¹ omgezet is i.v.m. de gewijzigde afmetingen van het project Kwintijn. Aan twee zijden is het damwand dieper weg getrild omdat deze nog ca. 2 m¹ boven maaiveld uitstaken (i.v.m. het hoge benodigde stempelframe t.b.v. het project Stadsdeelkantoor). En aan de zijde, De Hallen 17 (monument), is er een extra damscherm voor het huidige damwandscherm geplaatst om de optredende vervormingen zoveel mogelijk te beperken. Hierdoor ontstaat een bouwkuip van ca. 70 m¹ * 77 m¹.

De damwanden dienen gestempeld te worden t.b.v. de stabiliteit van de bouwkuip. Hektec heeft dit stempelframe volledige ontworpen van profielen tot kopplaten en lasdetails (met schoorbuizen van ca. 55 m¹ !!!) incl. de daarbij behorende uitvoeringstekeningen.

In de bouwkuip zijn t.b.v. de fundatie 3 verschillende paalsystemen toegepast, namelijk HEKpalen 530/650, Vibropalen 508/615, Prefab betonpalen vk. 450 en vk. 500.

Waarbij Hektec voor de in de grondgevormde palen de wapeningsberekeningen heeft uitgevoerd. Omdat de palen aangebracht worden vanaf een werkniveau van NAP – 1,50 m¹ en het integrale ontgravingsniveau NAP – 5,25 m¹ bedraagt, moet voor de wapeningsberekening rekening gehouden worden met het vervormingsgedrag van de damwand op de palen.