VAB Noordwal Veenkade

Opdrachtgever: BAM Civiel Zuidwest BV
Projectnaam: VAB Noordwal Veenkade
Plaats: Den Haag
Jaar uitvoering: 2012

Het project omvat de realisatie van een ondergrondse Volautomatische Auto Berging (VAB) en het terugbrengen van de historische gracht aan de Veenkade/Noordwal in het centrum van Den Haag. De aanleg van de VAB zal worden uitgevoerd binnen een gesloten stalen damwandconstructie met toepassing van onderwaterbeton.

Hektec heeft de opdracht gekregen om op basis van de uitgevoerde damwandberekeningen de stempelframes te ontwerpen en de daarbij behorende werktekeningen te verzorgen.

Omdat de VAB in 2 fasen wordt gebouwd. Moet er eerst een stempelframe ontworpen worden voor fase 1, waarbij hetzelfde frame inclusief het nieuwe frame voor de volgende fase alsnog voldoet als zijnde één groot stempelframe voor de volledige bouwkuip (ca. 110 m¹ * 20 m¹).

T.p.v. het innamehuisje aan de Veenkade (autolift) moet de damwandconstructie op 2 niveaus extra gestempeld worden, om zo de vervormingen te beperken. Dit omdat t.p.v. deze locatie de belendingen zich op circa 2,5 m¹ uit de damwand bevinden.

Tevens heeft Hektec de opdracht gekregen om voor de hulpkuip aan de Toussaintkade het stempelframe te ontwerpen.  

Uiteindelijk heeft Hektec voor dit project 4 stempelframe berekeningen en uitvoeringstekeningen opgesteld (stempelframe fase 1, stempelframe fase 1 en 2, stempelframe extra innamehuisje Veenkade, stempelframe hulpkuip Toussaintkade).