Kadeconstructie Vlothavenweg

Kadeconstructie Vlothavenweg

Opdrachtgever: HD Cotterell B.V.
Projectnaam: Kadeconstructie Vlothavenweg
Plaats: Amsterdam
Jaar uitvoering: 2015

HD Cotterell B.V. heeft in de haven van Amsterdam aan de Vlothavenweg een overslag locatie aan het water met een 485 m¹ lange kade. Deze kade moet vervangen worden omdat lokaal de kade is bezweken en omdat de kade in de toekomst zwaarder belast gaat worden (hogere bolderkrachten en een dieper gelegen bodempeil).

HD Cotterel B.V. heeft in samenspraak met het havenbedrijf Port of Amsterdam, Gebr. van ’t Hek opdracht gegeven om deze kade in hoofdaanneming te vervangen/vernieuwen. Hektec heeft in opdracht van Gebr. van ’t Hek de stalendamwand constructie ontworpen, waarbij rekening is gehouden met de eisen vanuit Port of Amsterdam, maar waarbij ook uitvoeringstechnisch meegedacht is voor een zo’n optimaal mogelijk ontwerp. Dit omdat het project ook een zeer strakke planning kent. In januari 2015 is Hektec begonnen met het voorontwerp en eind september 2015 moet Gebr. van ’t Hek de kade opleveren. Hieruit blijkt al dat er ook in het ontwerp gekeken moet worden naar de uitvoerbaarheid en de snelheid qua uitvoering.

De opdracht voor Hektec bestaat uit het ontwerp van 485 m¹ nieuwe kade welke moet voldoen aan de volgende opgegeven uitgangspunten;

  • B.k. maaiveld op NAP + 1,25 m¹
  • Toekomstig bodempeil op NAP – 7,50 m¹
  • Waterstand op NAP – 0,40 m¹
  • Bovenbelasting van 60 kN/m²
  • Bolderkracht van 600 kN
  • Levensduur van 50 jaar

Hektec heeft op locatie 21 sonderingen laten uitvoeren, een bodemscan gemaakt en op basis hiervan de damwandconstructie berekend, gebaseerd op een ingetrilde stalen damwand incl. groutankers.  Waarbij voor het ontwerp een optimum is gezocht in het de positie van de bolders en drenkeling trappen versus de te plaatsen verankering. Dit omdat t.p.v. de bolders zwaardere ankers worden toegepast dan het tussenliggende damwandscherm. Tevens heeft Hektec het volledige tekenwerk van de stalen constructies uitgewerkt, denk aan damwand, groutankers, bolders, trappen, verticale wrijfstijlen etc.

Het stalen damwand dient voorzien te worden van een betonnen deksloof, waarin tevens de 60 tons bolders aangrijpen en waarbij de voorzijde voorzien dient te worden van wrijfhout (kunststof platen). Dit onderdeel is uitbesteed qua engineering aan Van Rossum Raadgevend Ingenieurs en qua uitvoering aan IJbouw. Hektec heeft later nog in overleg met IJbouw een tijdelijke stalen ondersteuningsconstructie ontwerpen t.b.v. de bekisting, zodat de betonnen deksloof in het werk gestort kan worden. De groutankers zijn verder ontworpen en aangebracht door Jetmix. 

Tijdens het plaatsen van dit bericht is men in de uitvoering reeds gestart met het storten van het beton en zal eind september de kade opgeleverd worden aan de opdrachtgever. Een stukje werk waar we trotst op mogen zijn, zeker gezien de grootte van het project versus de tijd waarin alles is gerealiseerd.

Foto 1; damwand staat reeds voor de oude kade (damwand) achter de oude kade zie je ook nog een funderingsbalk van de kraanbaan welke op palen gefundeerd is. Deze kraanbaan moest in tact blijven.

Foto 2; Oude kade

Foto 3; damwand wordt voor de huidige kade ingetrild m.b.v. een heigording

Foto 4; de groutankers worden vanaf het water/ponton aangebracht, over de oude damwanden heen en tussen de palen van de kraanbaan door.

Foto 5; de ondersteuningsconstructie en een deel van de bekistingsconstructie zijn hier te zien, welke benodigd zijn om de betonnen deksloof van ca. 1,0 m¹ x1,0 m¹ in het werk te kunnen storten.