Strand East

Strand East

Opdrachtgever: Vastint UK Services Ltd.
Projectnaam: Strand East
Plaats: Londen
Jaar uitvoering: 2015

Vastint onderdeel van de Inter Ikea Group bouwt momenteel een nieuwe wijk in het Oosten van de stad Londen: Strand East genaamd. Het toekomstige Strand East is een gebied van 10 hectare tussen de High Street, Stratford, the Three Mills Wall River en the River Lea tegenover het Olympisch Park.

Bijna alle bestaande gebouwen worden gesloopt. De bodem wordt gesaneerd. Daarna realiseert Vastint in fasen het programma. Een groot gedeelte van de nieuwbouw zal bestaan uit kantoren, woningen, horeca en winkels. Een kleiner gedeelte van 12.000 m² betreft historische gebouwen in het zogenaamde North East Quarter. Mede door de Olympische spelen van 2012 is dit gedeelte van Londen in opkomst.

De huidige kade bestaat uit allerlei verschillende type kadeconstructies, waarbij een aantal delen aan vervanging toe zijn. Om in de toekomst problemen met de huidige kade te voorkomen heeft Vastint vijf partijen uitgenodigd waaronder ons (Gebr. van ’t Hek/Hektec) om een ontwerp aan te leveren. Uiteindelijk heeft ons aangeleverde ontwerp de aanbesteding gewonnen.

Hektec verzorgt het volledige ontwerp (conform de British standard) van de circa 1050 m lange nieuwe kademuur rondom het projectgebied. De kade dient als grond/waterkering voor een rivier, Three Mills Wall River (oostkant), eb en vloed gebied, Thames (zuidkant) en een kanaal, River Lea (westkant). Waarbij rekening gehouden dient te worden met bestaande en toekomstige belendingen/bruggen/infrastructuur. Tevens dienen de damwanden zogenaamd op online of offline geplaatst te worden. Online betekend dat de damwand op de locatie van het huidige kadeconstructie m.b.v. een tijdelijke kofferdam aangebracht dient te worden en offline dat de damwand een meter uit de huidige kadeconstructie in het water aangebracht kan worden.

Tevens verzorgt Hektec een 3D model om inzicht te krijgen in raakvlakken m.b.t. ons eigen ontwerp, huidige infrastructuur (riolen, kabels en leidingen, belending etc.) en toekomstige belendingen/bruggen/infrastructuur.

Link totaal overzicht van het project: www.aerialempire.com/vastint/july10.html

Foto 1; Schematisch overzicht