Keersluis Heumen

Keersluis Heumen

Opdrachtgever: Besix
Projectnaam: Keersluis Heumen
Plaats: Heumen
Jaar uitvoering: 2011

In opdracht van Besix Branch Nederland heeft Hektec BV een plan van aanpak opgesteld voor een onderzoek naar de toepasbaarheid van GEWI-palen als funderingspaal voor de sluishoofden van de nieuw te bouwen keersluis. Na goedkeuring van dit plan van aanpak zijn er een viertal bezwijkproeven uitgevoerd op in directe nabijheid van het werk geinstalleerde proefpalen.

 

Na gereedkomen van de funderingswerkzaamheden zijn langeduur- en controle proeven uitgevoerd op productiepalen.

Onderdoorgang Megensebaan Oss, Oss>Keersluis Heumen, Heumen>Onderdoorgang Weteringweg, Diemen>Pyloonbrug, Eindhoven>Zwolle, Brug over de IJssel, >Venlo, complex Maaswaard, >Rijwielstalling station Haarlem, >