nl-NL
nl-NL

project details

Industriebouw Damwandkuip Huisvuil-centrale

In opdracht van Roel van der Stoel, realiseerde Gebr. van 't Hek een damwandkuip met stempeling. De uiteindelijke kelder is voor de opslag van de Huisvuilcentrale in Dordrecht.

Allereerst zijn door ons ruim 100 palen getrokken, waarbij de gaten zijn afgevuld met bentoniet. Vervolgens is het damwand ingetrild en is de stempeling aangebracht.

Nadat de bouwput onder water is gezet, is deze ontgraven. Daarna zijn vanaf een ponton ruim 200 GEWI-ankers geïnstalleerd. Nadat het betonwerk gereed was gekomen, is door Gebr. van 't Hek het merendeel van de damwand weer uitgetrild.

Bel of mail direct voor een offerte

0299 - 420808 aanvragen